Historie

...Sidst i 1990´erne besluttede man på højeste plan i Odd Fellow Ordenen, at man ville undersøge mulighederne for at starte en søsterloge på Vestegnen, og man henvendte sig derfor til 5 søstre fra 3 københavnske loger og opfordrede dem til gå videre med opgaven.

De pågældende søstre var alle på forskellig vis dybt involverede i deres egne loger, men da alle syntes, at opgaven var spændende og udfordrende, gik de med stor iver i gang med det indledende arbejde.

De havde den glæde, at flere søstre helt uopfordret gik med i pionerarbejdet. Søstrene kontaktede de to broderloger i Glostrup - broderloge nr. 95- Frederik den VIII og broderloge nr. 104 Ethica - som de fra starten fik et godt samarbejde med. Dette arbejde blev yderligere styrket under byggeriet af den nye logebygning på Hovedvejen 36-38, der fremover skulle huse alle tre loger.

På forskellig vis oplyste gruppen om sine tiltag og ideer, og der blev bl.a. afholdt informationsmøder for interesserede, lige som Odd Fellow Bladet i marts 1998 bragte et interview med de 5 søstre.

Initaitivgruppen blev fra starten omtalt som "Grønærterne" og da logens navn skulle besluttes, faldt valget helt naturligt på LATHYRUS - betydningen af dette navn er

"Min kærlighed er altfavnende".

5. marts 1999 institueredes Odd Fellow Foreningen LATHYRUS.

12. august 2000 blev den nye logebygning, Hovedvejen 36-38, indviet.

14. oktober 2000 blev søsterloge nr. 88 LATHYRUS, institueret på smukkeste vis.

LATHYRUS havde på det tidspunkt 30 medlemmer. LATHYRUS har haft den glæde at have stor fremgang og har idag 54 medlemmer.

LATHYRUS afholder sine møder 2. og 4. onsdag i måneden (samt evt. 5. onsdag, når denne forekommer) fra kl. 19.00 til ca. 22.30

Der afholdes først møde i logesalen, og aftenen afsluttes med et let måltid i selskabslokalerne.

Logens kulturelle udvalg afholder 2-3 ud-af-huset arrangementer per termin.

 

Lathyrus Devise:

Lathyrus altfavnende kærlighed min

for søstre du her skaber rammen

til venskab og kærlighed, sandhed så fin

med tre gyldne ringe sat sammen

Lathyrus du knytter med troskabens ånd

os sammen som søstre, vi går hånd i hånd.